Om mig

Jag är socionom/legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi, handledare och lärare i familjeterapi och handledare i psykosocialt arbete. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta inom socialtjänst, främst inom området barn och familj samt barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshälsa. Jag är van vid att hantera problematik såsom kommunikationssvårigheter, våld, missbruk, anknytningsproblematik, bristande omsorg, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Min teoretiska förankring har jag till stor del i systemteori. I det systemteoretiska synsättet, som kan användas på individer, par, familjer, grupper och organisationer, ligger fokus på relationer, samspel och kommunikation. Alla människor har relationer. Det är kvalitén i dessa relationer som ses som avgörande för om man lyckas lösa sina bekymmer - eller om man i sina försök att lösa dessa skaffar sig fler. Genom att få till stånd en förändring på relationsnivå, med bättre fungerande kommunikation och samspel, kan även enskilda individernas upplevelser och beteenden förändras. Jag arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, med fokus på hälsobringande faktorer. Jag är också mån om att inventera resurser, för även om man har bekymmer finns det alltid sådant som fungerar. För mer info: linkedin.com