Handledning & Familjestöd

Handledning

Handledning i familjeterapi och psykosocialt arbete är etablerade former av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor. Handledningen är ärende-, metod- och processinriktad och baseras till stora delar utifrån en systemteoretisk grundsyn, där problem och lösningar ses i sitt sammanhang. Det primära målet med handledning är att de handledda ska stärka och vidareutveckla sig själva i sin yrkeskompetens.

Jag erbjuder handledning i form av grupphandledning, individuell handledning samt chefshandledning inom verksamhetsfält som socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och näringsliv.

Familjestöd
Att leva i en familj kan vara både det underbaraste och svåraste många av oss kan göra. En familjs livspussel innehåller många olika delar. Att får ihop sitt familjeliv i vardagen, med arbete, aktiviteter, socialt liv osv, kan vara arbetsamt och påverka familjens samspel. Familjer genomgår dessutom olika utvecklingsfaser, som i sig innebär många svåra utmaningar. Därtill drabbas många av oss någon gång i livet av olika typer av belastning och/eller livskriser, som både påverkar och påverkas av familjesystemet. Det kan då vara verksamt att tillsammans stanna upp och reflektera, för att förstå varandra på nya sätt och komma vidare.

Jag erbjuder samtalsstöd i form av familjerådgivning samt föräldrasamtal med fokus på föräldraskap. Mina samtal bygger på en systemteoretisk grund, med betoning på processer, kommunikation och samspel. Familjemedlemmar ses som en resurs för varandra, som tillsammans kan övervinna olika svårigheter.

Konsultation
Enstaka och kortare relationsinriktade samtalskontakter för individer, par, familjer, organisationer och företag, när den primära målsättningen är att försöka lösa ett specifikt problem.
 

Legitimerad psykoterapeut är en skyddad yrkestitel, vilket innebär en kvalitetssäkring. En legitimerad psykoterapeut står i sin yrkesutövning under Socialstyrelsens kontroll.


Malin Ekedahl 

Socionom/leg psykoterapeut

Handledare och lärare i familjeterapi 

Handledare i psykosocialt arbete